Thế giới


Cận cảnh đổi gác Trung đoàn cận vệ Tổng thống Nga

Cận cảnh đổi gác Trung đoàn cận vệ Tổng thống Nga. Nghi thức đổi gác đầu tiên trong năm 2014 của Trung đoàn cận vệ Tổng thống Nga diễn ra đúng ngày Vũ trụ 12/4.

Tin liên quan

Nghi thức đổi gác đầu tiên trong năm 2014 của Trung đoàn cận vệ Tổng thống Nga diễn ra đúng ngày Vũ trụ 12/4.

Nghi thức đổi gác của Trung đoàn cận vệ Tổng thống Nga được tổ chức hàng tuần ở điện Kremlin trong mùa thời tiết ấm (giữa tháng 4 đến cuối tháng 10) trong vòng 7 năm qua.
Cận cảnh đổi gác Trung đoàn cận vệ Tổng thống Nga
Trung đoàn cận vệ Tổng thống Nga 
Tham gia nghi lễ này có đội cận vệ danh dự và đội kỵ binh danh dự của Tổng thống, phần âm nhạc do đoàn quân nhạc của Tổng thống đảm nhiệm.
Cận cảnh đổi gác Trung đoàn cận vệ Tổng thống Nga
Phần biểu diễn với súng trường
Theo Tiếng nói nước Nga, phần biểu diễn với súng trường được thực hiện trong im lặng hoàn toàn. Những khẩu súng trường chiến đấu trong nghi thức đổi gác nặng 3.75kg.
Cận cảnh đổi gác Trung đoàn cận vệ Tổng thống Nga
Nghi thức đổi gác diễn ra ở điện Kremlin
Hầu hết những binh lính tham gia nghi thức đều tập luyện vài tháng trước khi tham gia phần đổi gác.
Cận cảnh đổi gác Trung đoàn cận vệ Tổng thống Nga
Binh lính Trung đoàn cận vệ Tổng thống Nga
Cận cảnh đổi gác Trung đoàn cận vệ Tổng thống Nga
Những binh lính này đã phải tập luyện vài tháng trước khi tham gia nghi thức đổi gác
Cận cảnh đổi gác Trung đoàn cận vệ Tổng thống Nga
Đội kỵ binh danh dự

Theo Tiếng nói nước Nga