Xã hội


Cần tăng thời gian lấy ý kiến nhân dân về đồ án quy hoạch

Cần tăng thời gian lấy ý kiến nhân dân về đồ án quy hoạch. VOV.VN -Ngoài ra, để tránh tiêu cực, nên cho đấu thầu đơn vị lập quy hoạch đồ án để tránh thông đồng lợi ích.

Tin liên quan

VOV.VN -Ngoài ra, để tránh tiêu cực, nên cho đấu thầu đơn vị lập quy hoạch đồ án để tránh thông đồng lợi ích.

Cần tăng thời gian lấy ý kiến nhân dân về đồ án quy hoạch

Chiều nay 11/11, Quốc hội thảo luận tại tổ về Luật Xây dựng sửa đổi và Luật bảo vệ môi trường sửa đổi.

Góp ý Luật xây dựng sửa đổi, Đại biểu Lê Trọng Sang (đoàn TP HCM) cho rằng, cần tách vấn đề quy  hoạch xây dựng ra thành Luật khác (Luật quy hoạch đô thị và nông thôn), vì quy hoạch xây dựng là một vấn đề rất quan trọng. Kinh nghiệm cho thấy một số quốc gia, trong đó có Trung Quốc cũng có luật xây dựng và luật quy hoạch.  Ban soạn thảo cần quy định rõ ràng về việc lấy ý kiến nhân dân về quy hoạch xây dựng, trách nhiệm giải trình của các đơn vị quy hoạch, tư vấn nhằm ngăn chặn lợi ích nhóm trong việc lập quy hoạch xây dựng.

Đại biểu Võ Thị Dung (đoàn TP HCM) cũng đồng tình với quan điểm Luật Xây dựng sửa đổi chỉ nên điều chỉnh lĩnh vực xây dựng, vấn đề quy hoạch cần có luật riêng.

Trước đó, trong báo cáo thẩm tra của Ủy ban Khoa học-Công nghệ về Luật Xây dựng sửa đổi, có hai loại ý kiến: thứ nhất, tán thành nội dung quy hoạch xây dựng được quy định trong Chương II, dự thảo Luật.  Loại ý kiến thứ hai, đề nghị không quy định nội dung quy hoạch xây dựng trong dự thảo Luật mà đưa nội dung về quy hoạch xây dựng trong Chương II, kết hợp với nội dung Luật quy hoạch đô thị, hình thành một đạo luật mới là Luật quy hoạch xây dựng mà có phạm vi điều chỉnh quy hoạch của cả 3 đối tượng gồm vùng, đô thịnông thôn.

Về cơ bản, Ủy ban KH,CN&MT thống nhất với loại ý kiến thứ nhất, cần thiết quy định nội dung quy hoạch xây dựng trong dự thảo Luật. Quy định như vậy là kế thừa được quy định của Luật xây dựng hiện hành, bảo đảm nguyên tắc quy hoạch xây dựng phải đi trước một bước, tạo cơ sở cho việc lập kế hoạch đầu tư và công cụ quản lý khi luật mới chưa được ban hành. Hơn nữa, để xây dựng một đạo luật mới, điều chỉnh tổng thể tất cả các đối tượng quy hoạch xây dựng thì cần có thêm thời gian nghiên cứu, đặc biệt là tổng kết, đánh giá thực tiễn việc thực thi pháp luật có liên quan.

Dự thảo luật xây dựng sửa đổi quy định thời gian lấy ý kiến nhân dân về đồ án quy hoạch là 30 ngày, đối với cơ quan là 15 ngày, ĐB Lê Trọng Sang đề nghị tăng thời gian gấp đôi, dù mất thời gian hơn nhưng sẽ bảo đảm chặt chẽ hơn. “Đề nghị có một số đồ án quy hoạch do UBND tỉnh chỉ định, còn lại nên cho đấu thầu đơn vị lập quy hoạch đồ án để tránh thông đồng lợi ích, ngăn chặn tiêu cực”, ĐB Lê Trọng Sang góp ý.

Về điều kiện điều chỉnh quy hoạch, để tránh tình trạng “chạy quy hoạch”, điều chỉnh vô tội vạ ĐB Sang đề nghị cần quy định những thông số kinh tế-xã hội cụ thể cũng như dân số tăng lên bao nhiêu thì mới điều chỉnh quy hoạch, chứ không chung chung.

Về cấp phép xây dựng tạm, ĐB Lê Trọng Sang cho rằng, dự thảo luật chưa có khái niệm rõ ràng. Ngay bản thân khái niệm xây dựng tạm cũng là không ổn, vì để xây dựng gì thì người dân cũng đã phải bỏ rất nhiều tiền, tài sản để làm, đến lúc hết “tạm” thì lại phế bỏ, rất lãng phí. “Cần phải kết cấu lại điều về nội dung này để giải quyết bức xúc của người dân, giải quyết quy hoạch treo, quy hoạch tạm. Nên thay khái niệm cấp phép xây dựng tạm bằng “được cấp phép trong khu vực đã có quy hoạch”- ĐB Lê Trọng Sang đề nghị.

Nhiều ý kiến cho rằng, việc quy định chặt chẽ hơn về cấp giấy phép xây dựng là cần thiết để làm cơ sở cho việc quản lý xây dựng công trình nhưng cũng cần bảo đảm tạo điều kiện thuận lợi cho mọi tổ chức, cá nhân trong quá trình xin cấp giấy phép xây dựng; thực hiện công khai, minh bạch, bình đẳng, đơn giản hóa thủ tục hành chính. Do đó, đề nghị Ban soạn thảo rà soát, bổ sung quy định một số điều, khoản cụ thể nhằm bảo đảm tính khả thi, tránh tùy tiện khi hướng dẫn, thực hiện pháp luật; nghiên cứu bổ sung các quy định làm rõ trình tự, thủ tục, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị có liên quan như tài nguyên môi trường, phòng cháy chữa cháy... trong hoạt động cấp giấy phép xây dựng theo cơ chế hành chính một cửa liên thông hiện đại, đáp ứng yêu cầu của chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước; cần quy định nguyên tắc riêng về điều kiện, hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng theo giai đoạn, theo công trình, làm rõ quy định cấp giấy phép với từng loại công trình.

Đại biểu Huỳnh Thành Lập, trưởng đoàn ĐBQH TPHCM cũng góp ý, về nội dung lấy ý kiến nhân dân  về đồ án quy hoạch thì phải ghi rõ những người sẽ được mời lấy ý kiến, ví dụ đại diện mặt trận, phụ nữ… tránh tình trạng chung chung, dân không được biết việc lấy ý kiến. “Về các dự án treo, cần ghi rõ Nhà nước bồi thường như thế nào cho người dân đối với các quy hoạch đã hết hạn sử dụng mà chưa triển khai. Vừa qua TPHCM thu hồi các dự án treo, dân rất phấn khởi”, ông Lập cho biết.

ĐB Võ Thị Dung cũng cho rằng, sửa luật lần này cần phát huy tối đa vai trò giám sát của cộng đồng dân cư đối với lĩnh vực xây dựng, tránh  xây dựng hàng loạt công trình hoành tráng nhưng thiếu phù hợp quy hoạch, kém hiệu quả, gây lãng phí lớn./.

Vũ Hạnh/VOV online