Đời sống


Cảnh báo snack sữa gạo gây nghẹn

Cảnh báo snack sữa gạo gây nghẹn. Cơ quan Thuốc và Thực phẩm Mỹ vừa thông báo đến Bộ Y tế Việt Nam về việc snack sữa gạo kem có thể gây nghẹn.

Tin liên quan

Cơ quan Thuốc và Thực phẩm Mỹ vừa thông báo đến Bộ Y tế Việt Nam về việc snack sữa gạo kem có thể gây nghẹn.

Ngay sau khi nhận được thông báo của Cơ quan Thuốc và Thực phẩm Mỹ về việc thu hồi sản phẩm snack sữa gạo có kem của Công ty Plum Organics có thể hại cho trẻ.
Cảnh báo snack sữa gạo gây nghẹn

Các sản phẩm này gồm: Baby Little Crèmes Sweet Potato Kale Apple - 8ct; Baby Little Crèmes Blackberry Acai - 8ct; Baby Little Crèmes Beet Berry Pomegranate -8ct).
Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã nhanh chóng rà soát tình hình nhập khẩu sản phẩm này tại Việt Nam từ tháng 1/2012 đến nay.
Cục này cho biết, chưa có các sản phẩm nói trên công bố tại Cục.
Ngọc Mai