DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Cười


Chàng trai Ấn Độ khốn khổ vì sống chung với 4 chân

Chàng trai Ấn Độ khốn khổ vì sống chung với 4 chân. Theo Daily Mail, Arun Kumar, 22 tuổi, sống tại bang Uttar Pradesh, Ấn Độ sinh ra đã có 2 đôi chân. Một đôi chân bình thường và một đôi chân khác mọc ra từ phía thắt lưng.