DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Học bổng - Du học


Khám phá chân trời mới, con người mới với cuộc thi viết luận 'Think New: Think New Zealand'

Khám phá chân trời mới, con người mới với cuộc thi viết luận Think New: Think New Zealand . Từ ngày 18/5 đến hết ngày 15/6, Education New Zealand (ENZ) - cơ quan của chính phủ New Zealand về giáo dục du học tổ chức cuộc thi viết luận Think New: Think New Zealand dành cho các học sinh từ 16 đến 18 tuổi trên cả nước.

Khám phá chân trời mới, con người mới với cuộc thi viết luận 'Think New: Think New Zealand'

Khám phá chân trời mới, con người mới với cuộc thi viết luận Think New: Think New Zealand . Từ ngày 18/5 đến hết ngày 15/6, Education New Zealand (ENZ) - cơ quan của chính phủ New Zealand về giáo dục du học tổ chức cuộc thi viết luận Think New: Think New Zealand dành cho các học sinh từ 16 đến 18 tuổi trên cả nước.