DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Tài chính


6 nhà đầu tư chi hơn 900 tỷ 'thâu tóm' thực phẩm Vissan

6 nhà đầu tư chi hơn 900 tỷ thâu tóm thực phẩm Vissan. 5 nhà đầu tư cá nhân và 1 nhà đầu tư tổ chức đã chi hơn 906,8 tỷ đồng mua 100% số cổ phần Vissan chào bán trong đợt IPO sáng nay với mức giá đấu thành công bình quân là 80.053 đồng/cổ phần, cao hơn 5,6 lần so với giá khởi điểm

6 nhà đầu tư chi hơn 900 tỷ 'thâu tóm' thực phẩm Vissan

6 nhà đầu tư chi hơn 900 tỷ thâu tóm thực phẩm Vissan. 5 nhà đầu tư cá nhân và 1 nhà đầu tư tổ chức đã chi hơn 906,8 tỷ đồng mua 100% số cổ phần Vissan chào bán trong đợt IPO sáng nay với mức giá đấu thành công bình quân là 80.053 đồng/cổ phần, cao hơn 5,6 lần so với giá khởi điểm