DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Xã hội


Ngán ngẩm với osin VIP của cô chủ trẻ: Lương 5 triệu chỉ ăn với chơi, việc nhà có hứng mới làm

Ngán ngẩm với osin VIP của cô chủ trẻ: Lương 5 triệu chỉ ăn với chơi, việc nhà có hứng mới làm. Hương nói đùa là cô thuê giúp việc về để đội lên đầu , vì việc chính của cô ấy là chăm sóc, bầu bạn với mẹ Thương, còn việc nhà một tay Thương cân tất . Nhưng sợ nhất là những món ăn kinh dị mà cô ấy chế ra rồi bắt cả nhà ăn theo...