Đời sống


Cha mẹ lớn tuổi, con dễ bị tự kỷ

Cha mẹ lớn tuổi, con dễ bị tự kỷ. Phân tích hồ sơ y tế của 417.000 trẻ em sinh ra trong giai đoạn 1984-2003, các nhà khoa học Thụy Điển đã so sánh độ tuổi của cha mẹ với các yếu tố ảnh hưởng đến nguy cơ mắc bệnh tự kỷ của con như thu nhập gia đình, tiền sử tâm thần và thiểu năng trí tuệ.

Tin liên quan

Phân tích hồ sơ y tế của 417.000 trẻ em sinh ra trong giai đoạn 1984-2003, các nhà khoa học Thụy Điển đã so sánh độ tuổi của cha mẹ với các yếu tố ảnh hưởng đến nguy cơ mắc bệnh tự kỷ của con như thu nhập gia đình, tiền sử tâm thần và thiểu năng trí tuệ. 

Kết quả cho thấy, trẻ sinh ra từ các bà mẹ hơn 30 tuổi gia tăng đáng kể nguy cơ phát triển bệnh tự kỷ và nguy cơ này tăng dần theo độ tuổi của người cha. Nghiên cứu trước đó được công bố trên tạp chí tâm thần JAMA, cho biết trẻ em sinh ra có cha ở độ tuổi trên 45 tăng gấp 3 lần nguy cơ phát triển bệnh tự kỷ và tăng 24 lần nguy cơ rối loạn lưỡng cực, 13 lần nguy cơ rối loạn tăng động so với những trẻ có cha ở độ tuổi 20. 


Thanh Thủy
(Theo Dailymail)