Làm đẹp


Chậm

Chậm. Hai vợ chồng đi nghe nhạc giao hưởng. Lúc họ đến nơi thì buổi biểu diễn đã được một lúc.

Tin liên quan

Bà vợ hỏi người bên cạnh:

- Họ đang chơi bản gì đấy bà?

- Bản giao hưởng số 8 của Beethoven.

Bà vợ quay sang cằn nhằn với chồng:

- Cạo râu với chả ria. Chậm 15 phút mà mất tới 7 bản giao hưởng rồi đấy.

Ily sưu tầm

* Bạn đã bao giờ gặp những tình huống, câu chuyện hài hước trớ trêu không? Chia sẻ xin gửi về: