Công nghệ


Chia sẻ file qua đám mây một cách dễ dàng

Chia sẻ file qua đám mây một cách dễ dàng. XHTTOnline: Box, Dropbox và Skydrive dựa vào đám mây để chia sẻ tập tin. Mỗi loại có ưu và nhược điểm riêng, nhưng phổ biến nhất giữa các trang web này là bắt buộc phải đăng ký một tài khoản để chia sẻ tập tin. Bước này làm mất thời gian

Tin liên quan