Công nghệ


Chiếu sáng công cộng: Hiệu quả nhờ công nghệ mới

Chiếu sáng công cộng: Hiệu quả nhờ công nghệ mới. GS, TS Phan Hồng Khôi, Giám đốc điều hành Dự án Chiếu sáng công cộng hiệu suất cao tại Việt Nam (VEEPL) cho biết, sau hơn 5 năm triển khai thực hiện, VEEPL đã đem lại những kết quả đáng ghi nhận.

Tin liên quan