Thị trường


Chín tháng, Toyota Việt Nam tăng trưởng 19%

Chín tháng, Toyota Việt Nam tăng trưởng 19%. Chín tháng đầu năm 2014, tổng doanh số bán hàng các mẫu xe Toyota do TMV sản xuất và phân phối đạt 27.774 xe, tăng 19% (4.450 xe) so với cùng kỳ năm 2013.

Tin liên quan

Chín tháng đầu năm 2014, tổng doanh số bán hàng các mẫu xe Toyota do TMV sản xuất và phân phối đạt 27.774 xe, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2013.

Tính riêng trong tháng 9 vừa qua, nhờ sự tăng trưởng về doanh số bán của hầu hết các mẫu xe, doanh số bán hàng các mẫu xe Toyota đạt 3.747 xe, tăng 27% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 4% so với tháng trước, trong đó thị trường miền Bắc tiêu thụ 1.726 xe (chiếm 46%), thị trường miền Trung tiêu thụ 430 xe (11%) và thị trường miền Nam tiêu thụ 1.589 xe (43%).

Tổng doanh số bán các mẫu xe Lexus 9 tháng đầu  năm 2014 đạt 233 xe, trong đó doanh số bán tháng 9 đạt 31 xe.

K.Thùy