Xã hội


Chính phủ dành 10.000 tỷ đồng hỗ trợ hiện đại hóa tàu cá

Chính phủ dành 10.000 tỷ đồng hỗ trợ hiện đại hóa tàu cá. Chính phủ sẽ dành tín dụng ưu đãi trước mắt khoảng 10.000 tỷ đồng để hỗ trợ ngư dân đóng mới, hiện đại hóa tàu cá.

Tin liên quan

Hôm nay tại thành phố Đà Nẵng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chủ trì Hội nghị toàn quốc chuyên đề giữa Chính phủ với các địa phương ven biển và có nghề cá, các hiệp hội liên quan, nhằm thảo luận và thống nhất các giải pháp và chính sách thiết thực nhằm khai thác, phát huy tiềm năng lợi thế thủy sản của đất nước, tập trung phát triển ngành thủy sản theo hướng bền vững và hiệu quả hơn trong thời gian tới; trong đó Chính phủ sẽ dành tín dụng ưu đãi trước mắt khoảng 10.000 tỷ đồng để hỗ trợ ngư dân đóng mới, hiện đại hóa tàu cá.

Với sản lượng lên tới gần 6 triệu tấn và thu hút trên 4,5 triệu lao động, ngành thủy sản đã vươn lên trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp quan trọng vào nền kinh tế. Đến nay cả nước có gần 118.000 tàu cá tham gia hoạt động khai thác thủy sản, hình thành 3.750 tổ đội sản xuất trên biển với 22.000 tàu tham gia và 50 nghiệp đoàn đi vào hoạt động.

Chính phủ dành 10.000 tỷ  đồng hỗ trợ hiện đại hóa tàu cá
Thủ tướng Chính phủ phát biểu kết luận Hội nghị

Hội nghị đã nghe lãnh đạo các bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngân hàng Nhà nước và các địa phương đánh giá tình hình sản xuất, kinh doanh thủy sản gắn với đề xuất các biện pháp và chính sách cụ thể nhằm khai thác và phát huy hiệu quả nhất nguồn lợi thủy sản và bảo vệ ngư dân.

Đồng tình với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nêu 5 nhóm kiến nghị với 17 đề xuất cụ thể liên quan đến cơ chế, chính sách nhằm phát triển mạnh ngành thủy sản, một số ý kiến đề nghị Chính phủ mở rộng đối tượng hỗ trợ ngư dân liên quan đến các nhà giàn DK và đối tượng nuôi trồng thủy sản lớn; sớm tổng kết để nhân rộng mô hình thí điểm bảo hiểm nông nghiệp; tập trung đầu tư các trung tâm sản xuất giống để đáp ứng nhu cầu phát triển thủy sản; hỗ trợ các địa phương đầu tư điện và thủy lợi phục vụ cho sản xuất nuôi công nghiệp.

Trước tình trạng khai thác tự do, bừa bãi các nguồn lợi thủy sản, ông Lê Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau kiến nghị: “Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sớm điều tra ngư trường biển để đánh giá trữ lượng, nguồn lợi thủy sản trên vùng biển Việt Nam để làm cơ sở xây dựng kế hoạch khai thác cụ thể, phù hợp với từng loài, từng nguồn lợi để khai thác hợp lý, gắn với tái tạo nguồn lợi thủy sản”.

Liên quan đến yêu cầu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tính toán chính sách tín dụng hỗ trợ ngư dân đóng mới, hiện đại hóa tàu cá, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình khẳng định: “Ngân hàng Nhà nước cam kết dành 10.000 tỷ đồng vốn tín dụng trước mắt với thời hạn 10 năm và lãi suất khoảng 6%. Ngoài ra, các địa phương hỗ trợ lãi suất cho ngư dân”.

Trên cơ sở lắng nghe ý kiến tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ trong 10 năm qua, cả sản lượng đánh bắt, nuôi trồng và xuất khẩu thủy hải sản đều tăng mạnh và tăng liên tục, đóng góp 28% trong tổng GDP của nông nghiệp và kinh tế biển nói chung, đến năm ngoái cũng đã chiếm gần 50% GDP của cả nước.

Lĩnh vực thủy sản cũng giải quyết việc làm cho 4,5 triệu lao động với điều kiện sản xuất và đời sống ngày càng được cải thiện. Bà con ngư dân bám biển còn góp phần khẳng định và bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, tồn tại nổi lên của ngành thủy sản, mà rõ nhất là năng lực sản xuất, sức cạnh tranh, giá trị gia tăng và hiệu quả còn thấp khi có tới 99% tầu hiện nay là tầu gỗ, tầu nhỏ và tỷ lệ thất thoát trong đánh bắt cũng lên tới 25-30%.

Mặc dù đã có cải thiện nhưng thu nhập của người dân trong lĩnh vực thủy sản còn nhiều khó khăn, rủi ro của ngư dân và người dân nuôi trồng thủy sản còn lớn; tích lũy phát triển nghề cá còn thiếu vốn đầu tư; khoa học công nghệ chưa cập nhật trình độ tiên tiến của thế giới; sự hỗ trợ, phối hợp, liên kết hình thành chuỗi giá trị trong sản xuất còn chậm; một số cơ chế, chính sách chưa sát với thực tế, hiệu quả chưa cao.

Trên tinh thần này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương trước hết phải tiếp tục quán triệt sâu sắc Chiến lược biển, vì đây là tiềm năng lợi thế lớn của đất nước, không gian sinh tồn để công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cải thiện đời sống nhân dân và bảo vệ chủ quyền biển đảo cũng như góp phần đẩy nhanh tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, gìn giữ hòa bình để ổn định và phát triển.

Thủ tướng chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tập trung rà soát lại tất cả các chính sách, tiếp thu các ý kiến tại hội này để khẩn trương xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ trên tinh thần Nhà nước, doanh nghiệp và nhân dân cùng chung sức cải thiện và phát triển mạnh mẽ, bền vững ngành thủy sản, cải thiện, bảo đảm an toàn cho ngư dân gắn với bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Thủ tướng đặc biệt lưu ý đến các chính sách tín dụng phải thiết thực, hiệu quả cho ngư dân.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đề nghị các Bộ, ngành liên quan tính toán chính sách bảo hiểm không chỉ thân tàu mà cả tính mạng của ngư dân; tập trung nguồn lực ưu tiên đầu tư các nơi neo đậu tầu thuyền tránh trú bão, cảng cá gắn với dịch vụ, hệ thống thông tin định vị đảm bảo an toàn. Thủ tướng chỉ đạo các địa phương tập trung phát triển quan hệ sản xuất mới trong lĩnh vực thủy sản, nhất là nhân rộng các mô hình tổ đội sản xuất, nghiệp đoàn liên kết để sản xuất hiệu quả hơn, an ninh, an toàn hơn.

Cùng với mở rộng thị trường xuất khẩu cấp Chính phủ, các địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp cũng cần tích cực liên kết tìm kiếm thị trường và giữ uy tín, chất lượng sản phẩm. Thủ tướng đặc biệt lưu ý chính quyền các địa phương trong phát triển kinh tế cần đặc biệt quan tâm công tác xóa đói giảm nghèo, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số và người dân đang sinh sống trên các bãi ngang; khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp trong lĩnh vực thủy sản phát triển và ngư dân tăng cường bám biển, bám ngư trường, góp phần khẳng định và bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc./.

Thành Chung-Vinh Thông/VOV