Xã hội


Chính phủ mới sẽ có 27 thành viên

Chính phủ mới sẽ có 27 thành viên. Ông Đinh Tiến Dũng được đề cử Tổng Kiểm toán Nhà nước

Tin liên quan

Ông Đinh Tiến Dũng được đề cử Tổng Kiểm toán Nhà nước

Ngày 1-8, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã trình Quốc hội (QH) cơ cấu tổ chức Chính phủ và số phó thủ tướng nhiệm kỳ khóa XIII. Theo tờ trình, cơ cấu tổ chức Chính phủ khóa XIII vẫn giữ như khóa XII, gồm 22 bộ và cơ quan ngang bộ. Tám cơ quan thuộc Chính phủ không có chức năng quản lý Nhà nước vẫn giữ nguyên.

Chính phủ mới sẽ có 27 thành viên, trong đó có 22 bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ. Các phó thủ tướng sẽ phụ trách theo dõi khối kinh tế tổng hợp và chính sách phát triển nông thôn; khối kinh tế ngành và phát triển sản xuất; khối khoa học, giáo dục và văn hóa xã hội; khối nội chính kiêm phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Phòng chống tham nhũng.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Phan Trung Lý thay mặt cơ quan thẩm tra về tờ trình của Chính phủ, bày tỏ sự tán đồng với cơ cấu tổ chức Chính phủ khóa XIII. Ông Phan Trung Lý cho biết vì chủ trương nghiên cứu, sửa đổi Hiến pháp 1992 đang được thực hiện, sẽ tiến hành tổng kết tình hình thực hiện các quy định của Hiến pháp và pháp luật về tổ chức và hoạt động của các cơ quan Nhà nước, trong đó có Chính phủ. Vì vậy, chưa nên có sự thay đổi về cơ cấu tổ chức của Chính phủ trong nhiệm kỳ này.

- Cũng trong sáng 1-8, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng đã trình QH nhân sự Tổng Kiểm toán Nhà nước, sau khi đã trao đổi với Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, người được giới thiệu là ông Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình. Ông Đinh Tiến Dũng 50 tuổi, quê ở Ninh Giang, Hoa Lư, Ninh Bình, nguyên là chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, giữa tháng 10-2010 đã được Bộ Chính trị điều động và bổ nhiệm làm Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình. Ông là cử nhân kinh tế, tài chính, thạc sĩ quản trị kinh doanh; từng làm Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng cho biết Ủy ban Thường vụ QH nhận thấy ông Đinh Tiến Dũng đủ tiêu chuẩn để bầu vào chức vụ Tổng Kiểm toán Nhà nước. Trong ngày, các đoàn đại biểu QH sẽ thảo luận về nhân sự Tổng Kiểm toán Nhà nước để bầu chức danh này vào sáng 2-8.

Danh sách 22 bộ và cơ quan ngang bộ

Theo đề nghị của Thủ tướng, Chính phủ khóa XIII sẽ có 18 bộ, gồm: Quốc phòng, Công an, Ngoại giao, Nội vụ, Tư pháp, Kế hoạch - Đầu tư, Tài chính, Công Thương, NN-PTNT, GTVT, Xây dựng, Tài nguyên - Môi trường, Thông tin - Truyền thông, LĐ-TB-XH, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Khoa học - Công nghệ, GD-ĐT và Y tế. Bốn cơ quan ngang bộ gồm: Ủy ban Dân tộc, Ngân hàng Nhà nước, Văn phòng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ. Ngoài ra, còn có 8 cơ quan thuộc Chính phủ nhưng không có chức năng quản lý Nhà nước.
Thế Dũng