Xã hội


Chính thức phát điện cạnh tranh từ 1-1-2012

Chính thức phát điện cạnh tranh từ 1-1-2012. TT - Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt kết luận của Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải về thị trường phát điện cạnh tranh.

Tin liên quan

TT - Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt kết luận của Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải về thị trường phát điện cạnh tranh.

Với mục tiêu chấm dứt thí điểm, chính thức vận hành thị trường phát điện cạnh tranh từ ngày 1-1-2012, Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Công thương xem xét cho phép Tập đoàn Điện lực VN (EVN) thực hiện cơ chế đặc thù để đẩy nhanh việc chuẩn bị, đặc biệt có thể cho phép thanh toán theo giá thị trường ngay từ giai đoạn 2 của thị trường phát điện cạnh tranh thí điểm (quy định hiện nay là giai đoạn 3 mới thanh toán thực).

Phó thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Công thương xây dựng đề án thành lập Hội đồng điều tiết điện lực quốc gia, gồm đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, các đơn vị điện lực lớn để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt trong quý 4-2011.

Với EVN, Phó thủ tướng yêu cầu phải trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định thành lập các tổng công ty phát điện trong quý 3-2011.

C.V.K. - L.C.