Xã hội


Chợ thuốc và những khuất tất trong phân phối thuốc

Chợ thuốc và những khuất tất trong phân phối thuốc. Báo PLVN liên tục nhận được ý kiến độc giả về tình trạng nhộn nhạo của chợ thuốc tân dược Hà Thành và những dấu hiệu khuất tất trong thực hiện Thực hành tốt phân phối thuốc – GDP . Tình trạng này không chỉ gây nên sự bất bình đẳng trong kinh doanh, các quy định của Bộ Y tế bị qua mặt mà còn tạo ra nguy cơ đối với sức khỏe người bệnh…

Tin liên quan