Cười


Cho vay vô cớ

Cho vay vô cớ. Hai người bạn nói với nhau: Cái thằng ấy thật là đồ vô ơn! Cậu đã cho nó vay tiền, thế mà nó lại dẫn vợ cậu bỏ trốn .

Tin liên quan

- Thế cậu tưởng tớ vô cớ mà cho nó vay tiền đấy hả?

Ily sưu tầm

* Bạn đã bao giờ gặp những tình huống, câu chuyện hài hước trớ trêu không? Chia sẻ xin gửi về: