Xã hội


Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng có nhiều phiếu tín nhiệm cao nhất

Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng có nhiều phiếu tín nhiệm cao nhất. Ngày làm việc thứ 2 kỳ họp thứ 11 HĐND TP Đà Nẵng khóa VIII đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm các chức danh cho HĐND bầu. Theo đó, có 13 chức danh đã được lấy phiếu tín nhiệm.

Tin liên quan

Ngày làm việc thứ 2 kỳ họp thứ 11 HĐND TP Đà Nẵng khóa VIII đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm các chức danh cho HĐND bầu. Theo đó, có 13 chức danh đã được lấy phiếu tín nhiệm.

Có 47/48 đại biểu (1 đại biểu vắng mặt) tiến hành bỏ phiếu; kết quả phiếu thu về có 47 phiếu hợp lệ. Kết quả, ông Trần Thọ - Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng - có 45 số phiếu tín nhiệm cao (chiếm 93,75%), 2 phiếu tín nhiệm và không có phiếu tín nhiệm thấp.

Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng có nhiều phiếu tín nhiệm cao nhất
Các đại biểu lấy phiếu tín nhiệm 13 chức danh.

Kết quả phiếu tín nhiệm một số chức danh khác:

- Ông Huỳnh Nghĩa (Phó Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng): 33 phiếu tín nhiệm cao (68,75%), 11 phiếu tín nhiệm (22,92%), 3 phiếu tín nhiệm thấp (6,25%).

- Ông Ngô Xuân Thắng (Ủy viên thường trực HĐND TP Đà Nẵng): 27 phiếu tín nhiệm cao (56,25%), 16 phiếu tín nhiệm (33,33%), 4 phiếu tín nhiệm thấp (8,33%).

- Bà Lương Nguyệt Thu (Trưởng Ban pháp chế HĐND TP Đà Nẵng): 33 phiếu tín nhiệm cao (68,75%), 14 phiếu tín nhiệm (29,79), 0 phiếu tín nhiệm thấp.

- Ông Mai Đức Lộc (Trưởng Ban kinh tế ngân sách HĐND TP Đà Nẵng): 32 phiếu tín nhiệm cao (66,67%), 14 phiếu tín nhiệm (29,79%), 1 phiếu tín nhiệm thấp (2,08%).

- Ông Vũ Hùng (Trưởng Ban văn hóa xã hội HĐND TP Đà Nẵng) 21 phiếu tín nhiệm cao (43,75%), 25 phiếu tín nhiệm (52,08%), 1 phiếu tín nhiệm thấp (2,08%).

- Ông Văn Hữu Chiến (Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng): 35 phiếu tín nhiệm cao (72,92%), 10 phiếu tín nhiệm (20,83%), 2 phiếu tín nhiệm thấp (4,17%).

Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng có nhiều phiếu tín nhiệm cao nhất
Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng – ông Trần Thọ - có phiếu tín nhiệm cao cao nhất

- Ông Võ Duy Khương (Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng): 43 phiếu tín nhiệm cao (89,58%), 4 phiếu tín nhiệm (8,33%), 0 phiếu tín nhiệm thấp.

- Ông Huỳnh Đức Thơ (Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng): 38 phiếu tín nhiệm cao (39,17%), 6 phiếu tín nhiệm (12,5%), 3 phiếu tín nhiệm thấp (6,25%).

- Ông Phùng Tấn Viết (Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng): 27 phiếu tín nhiệm cao (56,25%), 17 phiếu tín nhiệm (35,42%), 4 phiếu tín nhiệm thấp (6,25%).

- Ông Nguyễn Ngọc Tuấn (Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng): 35 phiếu tín nhiệm cao (72,92%), 10 phiếu tín nhiệm (20,83%), 2 phiếu tín nhiệm thấp (4,17%).

- Ông Nguyễn Văn Sơn (Giám đốc Công an TP Đà Nẵng): 38 phiếu tín nhiệm cao (79,17%), 8 phiếu tín nhiệm (16,67%), 1 phiếu tín nhiệm thấp (2,08%).

- Ông Nguyễn Thanh Sang (Giám đốc Sở Tài chính Đà Nẵng): 22 phiếu tín nhiệm cao (45,83%), 24 phiếu tín nhiệm (50%), 1 phiếu tín nhiệm thấp (2,08%).

Sau khi có kết quả lấy phiếu tín nhiệm, ông Trần Thọ bày tỏ lời cảm ơn đối với các đại biểu đã tin tưởng, dành cho ông những lá phiếu tín nhiệm cao. Ông chia sẻ đây là nguồn động viên và cũng là thách thức đối với ông trong thời gian tới.

Công Bính