Chính trị


Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản Phạm Minh Chính tiếp Đoàn Nghị sĩ trẻ Nhật Bản

Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản Phạm Minh Chính tiếp Đoàn Nghị sĩ trẻ Nhật Bản. Chiều 22.8, tại Phú Thọ, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Lê Đình Nhường làm Trưởng đoàn đã làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Phú Thọ về tình hình hực hiện chính sách, pháp luật về quốc phòng.

Tin liên quan

Chiều 22.8, tại Phú Thọ, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Lê Đình Nhường làm Trưởng đoàn đã làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Phú Thọ về tình hình hực hiện chính sách, pháp luật về quốc phòng.

Thời gian qua, UBND tỉnh Phú Thọ đã thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về quốc phòng, xây dựng các dự án phát triển KT – XH gắn với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh… Hàng năm, tỉnh đều chỉ đạo lực lượng vũ trang phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và cấp ủy, chính quyền các cấp tham mưu, thực hiện có hiệu quả cơ chế kết hợp giữa phát triển KT – XH gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh. Bên cạnh đó, chỉ đạo lực lượng vũ trang tỉnh phối hợp với các ban, ngành đoàn thể của tỉnh xây dựng khu vực phòng thủ, luôn chú trọng đến các phương án tác chiến khu vực phòng thủ, phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy rừng. Lực lượng vũ trang tỉnh cũng từng bước được xây dựng ngày càng vững mạnh, bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, phát huy được sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn dân.

Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản Phạm Minh Chính tiếp Đoàn Nghị sĩ trẻ Nhật Bản

Báo cáo với Đoàn công tác, UBND tỉnh Phú Thọ nêu rõ, việc thực hiện chính sách, pháp luật về quốc phòng đã bộc lộ một số bất cập như: công tác phối hợp ban hành các văn bản hướng dẫn, triển khi thi hành pháp luật về quốc phòng chưa kịp thời, đồng bộ; một số cán bộ, một bộ phận nhân dân chưa nhận thức rõ trách nhiệm của tổ chức và công dân trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc; công tác quy hoạch, phát triển kinh tế - xã hội gắn với quy hoạch quốc phòng có thời điểm chưa được kết hợp chặt chẽ, chưa đồng bộ…

Đoàn công tác của Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh ghi nhận, công tác quân sự, quốc phòng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã được quan tâm triển khai có nề nếp, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thường trực Ủy ban đề nghị, Phú Thọ cần tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quốc phòng, an ninh; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân; xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững mạnh hơn. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục quốc phòng, an ninh, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng để củng cố thế trận lòng dân, thế trận quốc phòng toàn dân cũng như tiềm lực quốc phòng ở từng địa phương, cơ sở.