Cười


Chưa có kết quả

Chưa có kết quả. Chàng trai hỏi bạn: Cậu đã lấy được bằng lái xe chưa? .

Tin liên quan

- Tớ cũng không biết nữa. Khi tớ xuất viện thì vị thầy dạy tớ thực hành vẫn còn mê man...

Ily sưu tầm

* Bạn đã bao giờ gặp những tình huống, câu chuyện hài hước trớ trêu không? Chia sẻ xin gửi về: