Giáo dục


Chương trình học giả Fulbright Việt Nam 2015

Chương trình học giả Fulbright Việt Nam 2015. Đây là chương trình tuyển chọn học giả Việt Nam đi giảng dạy, nghiên cứu về các lĩnh vực như quản lý giáo dục ĐH, luật, sức khỏe cộng đồng... ở các viện nghiên cứu hoặc trường ĐH của Mỹ trong khoảng từ 3 đến 9 tháng.

Tin liên quan

Đây là chương trình tuyển chọn học giả Việt Nam đi giảng dạy, nghiên cứu về các lĩnh vực như quản lý giáo dục ĐH, luật, sức khỏe cộng đồng... ở các viện nghiên cứu hoặc trường ĐH của Mỹ trong khoảng từ 3 đến 9 tháng.

Các học giả sẽ được tài trợ sinh hoạt phí, bảo hiểm sức khỏe, vé máy bay khứ hồi. Chương trình khuyến khích phụ nữ, người dân tộc thiểu số nộp hồ sơ. Tuy nhiên, để nộp đơn ứng viên phải có bằng thạc sĩ trở lên (hoặc tương đương trong một số chuyên ngành), thành thạo tiếng Anh. Nộp hồ sơ trực tuyến tại http://vietnam.usembassy.gov/fvsc.html, hạn chót ngày 15.10. Thông tin chi tiết liên hệ số điện thoại 04.38505000, số nội bộ 6225.

Hà Ánh