Xã hội


Chương trình nước sạch nông thôn khó đạt mục tiêu

Chương trình nước sạch nông thôn khó đạt mục tiêu. Bộ NN&PTNT cho biết, đến hết năm 2013, tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 82,5% nhưng mới có 38,7% hộ dân được sử dụng nước sạch theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế.

Tin liên quan

Bộ NN&PTNT cho biết, đến hết năm 2013, tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 82,5% nhưng mới có 38,7% hộ dân được sử dụng nước sạch theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế. 

Dự kiến đến hết năm 2014, tỷ lệ dân nông thôn được sử dụng nước sạch mới đạt 42%. Trong khi đó, việc triển khai chương trình cấp nước sạch nông thôn hiện nay ở hầu hết các địa phương đều gặp khó khăn, vướng mắc. Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hoàng Văn Thắng nhìn nhận, tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn quốc gia còn thấp, khả năng khó đạt mục tiêu vào năm 2015. Đặc biệt, chất lượng công tác quy hoạch cấp nước nông thôn chưa cao, địa phương chưa quyết liệt, việc thực hiện phân cấp còn bộc lộ những bất cập dẫn đến lãng phí đầu tư.

Tuyết Nhung