Thế giới


Chuyển biến nhận thức

Chuyển biến nhận thức. Trước hội nghị quốc tế lần thứ hai về Syria, Mỹ lần đầu tiên đề cập khả năng Iran tham dự. Cho tới nay, Mỹ và phe chống chính phủ Syria luôn khước từ mọi khả năng Iran tham gia quá trình tìm kiếm giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng. Có thể qua đó nhận diện chuyển biến nhận thức rất cơ bản của Mỹ với cả cách tiếp cận vấn đề Syria lẫn chính Iran.

Tin liên quan

Trước hội nghị quốc tế lần thứ hai về Syria, Mỹ lần đầu tiên đề cập khả năng Iran tham dự. Cho tới nay, Mỹ và phe chống chính phủ Syria luôn khước từ mọi khả năng Iran tham gia quá trình tìm kiếm giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng. Có thể qua đó nhận diện chuyển biến nhận thức rất cơ bản của Mỹ với cả cách tiếp cận vấn đề Syria lẫn chính Iran.

Trong nhìn nhận đến nay của Mỹ và phương Tây, Iran là một trong những đồng minh chiến lược và chỗ dựa quan trọng nhất của chính phủ Syria và lực lượng Hezbollah ở Li Băng. Họ không muốn phe ủng hộ chính phủ Syria có thêm tiếng nói trong quá trình tìm kiếm giải pháp chính trị cũng như muốn ngăn cản Iran có cơ hội tăng vai trò, vị thế và ảnh hưởng trong khu vực. Thay đổi nhận thức nói trên có lý do trước hết ở sự thay đổi cục diện quan hệ cũng như biến động tình hình khu vực. Sau khi có được giải pháp cho vấn đề vũ khí hóa học ở Syria, hội nghị sắp tới có điểm xuất phát mới và được định hướng vào mục tiêu cũng khác trước. Giữa phương Tây với Iran đã có dấu hiệu giảm căng thẳng, tăng cường hợp tác và xích lại gần nhau, đã đạt được chuyển biến tích cực về vấn đề hạt nhân. Hơn nữa, diễn biến ở Iraq, Syria và Li Băng trong thời gian qua đều theo hướng bất lợi hơn đối với các đồng minh của Mỹ và đối tác của phương Tây. Vì thế, họ phải nhận ra rằng ràng buộc Iran vào khuôn khổ chung thì mới kiểm soát được mức độ hậu thuẫn của nước này dành cho những đối tác ở khu vực nếu như không vô hiệu hóa được sự hậu thuẫn ấy.

Thảo Nguyên