Tư vấn


Có được hủy hợp đồng mua bán nhà đã công chứng?

Có được hủy hợp đồng mua bán nhà đã công chứng?. Tôi bán cho người bạn thân (A) căn hộ chung cư. Hợp đồng mua bán đã được công chứng, nhưng anh A không sang tên. Ở được hơn một năm, anh A muốn bán lại cho người khác (B) song cũng không muốn sang tên trước khi bán.

Tin liên quan

Tôi bán cho người bạn thân (A) căn hộ chung cư. Hợp đồng mua bán đã được công chứng, nhưng anh A không sang tên. Ở được hơn một năm, anh A muốn bán lại cho người khác (B) song cũng không muốn sang tên trước khi bán.

A đề nghị tôi hủy hợp đồng cũ giữa tôi với A, sau đó sẽ làm một hợp đồng mua bán mới giữa tôi và B. Xin hỏi làm như vậy có được không và nếu làm được thì trách nhiệm về thuế sẽ giải quyết thế nào?

Xin cảm ơn sự tư vấn của các bạn.

Lĩnh Nam