Xã hội


Còn hơn 3 triệu hộ nghèo

Còn hơn 3 triệu hộ nghèo. TT - Số hộ nghèo và cận nghèo đã giảm đi theo kết quả tổng điều tra về hộ nghèo và cận nghèo năm 2010 vừa được Bộ Lao động - thương binh và xã hội (LĐ-TB&XH) cùng các bộ ngành liên quan và tổ chức quốc tế công bố ngày 30-5.

Tin liên quan