Đời sống


Công nhân TP.HCM về chiến khu Việt Bắc

Công nhân TP.HCM về chiến khu Việt Bắc. TT - Đoàn 28 gương thầy thuốc trẻ tiêu biểu nhận giải thưởng Phạm Ngọc Thạch năm 2011 và cán bộ đoàn công nhân lao động vừa đến thủ đô kháng chiến Tân Trào tỉnh Tuyên Quang hôm 28-5.

Tin liên quan