Tài chính


CTCP Chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương bị phạt 130 triệu đồng

CTCP Chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương bị phạt 130 triệu đồng. Một trong những vi phạm của APS là chưa thực hiện tách bạch tiền của nhà đầu tư với tiền của công ty.

Tin liên quan

CTCP Chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương bị phạt 130 triệu đồng
Một trong những vi phạm của APS là chưa thực hiện tách bạch tiền của nhà đầu tư với tiền của công ty.

Ngày 21/6/2011, Chủ tịch UBCKNN đã ký Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương (APS), địa chỉ: 14 Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, cụ thể như sau:

Căn cứ kết quả thanh tra hoạt động của Công ty cho thấy: trong khoảng thời gian từ 1/1/2010 đến 20/4/2011, Công ty đã có một số hành vi vi phạm quy định pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán, cụ thể:

- Bố trí người chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán thực hiện những nghiệp vụ mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề chứng khoán, vi phạm quy định.

- Không lưu giữ đầy đủ bằng chứng chứng minh việc đặt lệnh của khách hàng, vi phạm quy định.

- Chưa thực hiện tách bạch tiền của nhà đầu tư với tiền của công ty, vi phạm quy định.

- Chưa thực hiện đóng cửa một số đại lý nhận lệnh, vi phạm quy định về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động công ty chứng khoán.

Xét tính chất và mức độ vi phạm, UBCKNN xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty với các hình thức sau:

Hình thức xử phạt chính:

- Phạt tiền 20 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 22 Nghị định 85/2010/NĐ-CP.

- Phạt tiền 30 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 18 Nghị định 85/2010/NĐ-CP.

- Phạt tiền 70 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 18 Nghị định 85/2010/NĐ-CP.

- Phạt tiền 10 triệu đồng theo quy định tại khoản 1 Điều 17 Nghị định 85/2010/NĐ-CP.

Tổng cộng mức phạt tiền là 130 triệu đồng.

Lộc Anh

Theo UBCKNN