Tài chính


CTG dự kiến mua 30% cổ phần Ngân hàng phát triển Lào

CTG dự kiến mua 30% cổ phần Ngân hàng phát triển Lào. Ông Lê Đức Thọ, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Vietinbank (CTG) cho biết, dự kiến vào tháng 11.2011 Vietinbank sẽ...

Tin liên quan

Ông Lê Đức Thọ, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Vietinbank (CTG) cho biết, dự kiến vào tháng 11.2011 Vietinbank sẽ mua lại 30% cổ phần của Ngân hàng Phát triển Lào (LDB). CTG sẽ trở thành cổ đông chiến lược của Ngân hàng này, nhằm mở rộng mạng lưới kinh doanh của Vietinbank ra thị trường quốc tế.

LDB được thành lập vào năm 2003, là ngân hàng lớn thứ 2 với mạng lưới chi nhánh lớn nhất tại Lào (tất cả các tỉnh, thành phố đều có chi nhánh). LDB có khoảng 1.100 cán bộ nhân viên, tổng tài sản tính đến năm 2010 tương đương khoảng 560 triệu USD. CTG dự kiến mua 30% cổ phần Ngân hàng phát triển Lào