Kinh tế


Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai tạm ngưng thông quan hàng hóa

Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai tạm ngưng thông quan hàng hóa. Từ sáng nay (5/5), Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai tạm dừng làm thủ tục thông quan hàng hóa để chuyển đổi dữ liệu, phục vụ sử dụng hệ thống thông quan tự động, sử dụng chữ ký số.

Tin liên quan

Từ sáng nay , Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai tạm dừng làm thủ tục thông quan hàng hóa để chuyển đổi dữ liệu, phục vụ sử dụng hệ thống thông quan tự động, sử dụng chữ ký số.

Thời gian tạm ngưng thông quan hàng hóa qua Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai kéo dài tới hết ngày 7/5/2014.
Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai tạm ngưng thông quan hàng hóa

Theo Cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Lào Cai, hệ thống thông quan tự động do Chính phủ Nhật Bản tài trợ này có tính ổn định cao, hiện đại và có tính chất “một cửa” quốc gia. Nhờ phần mềm này, doanh nghiệp có thể khai báo hải quan tại ngay doanh nghiệp, tự động mở tờ khai đến khi bảo đảm các nội dung chính xác.

Hệ thống còn cho phép các doanh nghiệp cập nhật các văn bản, quy định của các bộ, ngành có liên quan đến thủ tục xuất nhập khẩu, mặt hàng xuất nhập khẩu, quốc gia xuất nhập khẩu. Ngược lại, các bộ, ngành cũng có thể theo dõi tình hình xuất nhập khẩu từng địa phương, doanh nghiệp thông qua hệ thống.

Hệ thống thông quan tự động còn có tác dụng nâng cao tính minh bạch, giảm thủ tục hành chính, hạn chế tiêu cực, tiết kiệm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp.

Được biết, hiện có 521 doanh nghiệp đang tham gia hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai tạm ngưng thông quan hàng hóa Từ sáng nay , Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai tạm dừng làm thủ tục thông quan hàng hóa để chuyển đổi dữ liệu, phục vụ sử dụng hệ thống thông quan tự động, sử dụng chữ ký số. Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai tạm ngưng thông quan hàng hóa
2565
Dân trí
Kinh doanh