Kinh tế


Cung cấp phần mềm in hóa đơn miễn phí

Cung cấp phần mềm in hóa đơn miễn phí. Tổng cục Thuế và 11 công ty cung cấp phần mềm tự in hóa đơn vừa ký cam kết cung cấp phần mềm miễn phí (có thời hạn) phục vụ doanh nghiệp tự in hóa đơn trên máy tính.

Tin liên quan