Công nghệ


Cùng nhìn lại 30 năm lịch sử của Microsoft Windows

Cùng nhìn lại 30 năm lịch sử của Microsoft Windows. Hệ điều hành Microsoft Windows đã có một lịch sử 3 thập niên với rất nhiều thăng trầm trong quá khứ.

Tin liên quan

Ngày hôm qua, đã chính thức giới thiệu đến công chúng hệ điều hành Windows phiên bản tiếp theo: . Trong xây dựng và hình thành hệ điều hành này, Microsoft đã làm được những gì, và để tôn vinh hệ điều hành phổ biến nhất thế giới từ trước đến nay này, chúng ta hãy cùng nhìn lại Microsoft Windows trong suốt 30 năm qua, kể từ khi nó ra đời.

Cùng nhìn lại 30 năm lịch sử của Microsoft Windows