Công nghệ


Đã có thể tải về Skype 5.0 dành cho iPhone, hoạt động nhanh hơn, giao diện mới

Đã có thể tải về Skype 5.0 dành cho iPhone, hoạt động nhanh hơn, giao diện mới. Hồi đầu tuần này Microsoft đã tiết lộ Skype 5.0 dành cho iPhone với nhiều cải tiến, và hôm nay ứng dụng này đã có thể tải về. Đây là một đợt update lớn và quả thật app đã chạy nhanh hơn rất nhiều so với phiên bản trước đây (Microsoft quảng cáo là nhanh hơn 5 lần). Giao diện của phần mềm cũng tiến gần hơn đến kiểu giao diện hiện đang áp dụng cho Skype trên Windows Phone và Android. Skype 5.0 cũng cải tiến việc chat nhóm, giao diện thân thiện, dễ dùng hơn, các thông báo cũng được đồng bộ tốt hơn giữa nhiều thiết bị đang cùng đăng nhập một tài khoản. Những tin nhắn và hình ảnh được gửi cho một người bạn đang offline sẽ được lưu lại và khi họ online thì có thể xem ngay.

Tin liên quan

Đã có thể tải về Skype 5.0 dành cho iPhone, hoạt động nhanh hơn, giao diện mới

Hồi đầu tuần này Microsoft đã tiết lộ Skype 5.0 dành cho iPhone với nhiều cải tiến, và hôm nay ứng dụng này đã có thể tải về. Đây là một đợt update lớn và quả thật app đã chạy nhanh hơn rất nhiều so với phiên bản trước đây (Microsoft quảng cáo là nhanh hơn 5 lần). Giao diện của phần mềm cũng tiến gần hơn đến kiểu giao diện hiện đang áp dụng cho Skype trên Windows Phone và Android. Skype 5.0 cũng cải tiến việc chat nhóm, giao diện thân thiện, dễ dùng hơn, các thông báo cũng được đồng bộ tốt hơn giữa nhiều thiết bị đang cùng đăng nhập một tài khoản. Những tin nhắn và hình ảnh được gửi cho một người bạn đang offline sẽ được lưu lại và khi họ online thì có thể xem ngay.

Tải về Skype 5.0 dành cho iPhone
Đã có thể tải về Skype 5.0 dành cho iPhone, hoạt động nhanh hơn, giao diện mới

  • Đã có thể tải về Skype 5.0 dành cho iPhone, hoạt động nhanh hơn, giao diện mới
  • Đã có thể tải về Skype 5.0 dành cho iPhone, hoạt động nhanh hơn, giao diện mới
  • Đã có thể tải về Skype 5.0 dành cho iPhone, hoạt động nhanh hơn, giao diện mới
  • Đã có thể tải về Skype 5.0 dành cho iPhone, hoạt động nhanh hơn, giao diện mới

Nguồn: App Store