Bất động sản


Đã đến thời điểm mua nhà?

Đã đến thời điểm mua nhà?. Tâm lý buôn bán của người dân là ‘chậm mà chắc’ và không phải cứ xuống giá là họ sẽ đem bán tháo. Hiện tại, các nhà đầu tư đang có tâm lý chờ đợi, nghe ngóng giá giảm và họ chưa mặn mà tham gia vào thị trường lúc này.

Tin liên quan