Cười


Đại gia nào quan trọng nhất

Đại gia nào quan trọng nhất. Trong một cuộc trò chuyện, các đại gia công nghệ lần lượt vỗ ngực tự hào:

Tin liên quan

-Yahoo: Nói đến ứng dụng messenger không ai bằng tớ. 

- Google: Tớ có hệ thống thông tin lớn nhất toàn cầu. 

- Facebook: Tớ là mạng xã hội được nhiều người truy cập nhất thế giới. 

Internet thấy vậy chen vào:

- Không có tớ, tụi mày chẳng là gì cả. 

Lúc ấy, điện mới thản nhiên:

- Các chú nói tiếp đi, anh đi đây.

Cá Kèo