Giáo dục


Đảm bảo điện phục vụ thi tốt nghiệp THPT

Đảm bảo điện phục vụ thi tốt nghiệp THPT. Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội không cắt điện cao, trung, hạ thế toàn thành phố Hà Nội, tạo phương thức thích hợp cấp điện ổn định trong thời gian chuẩn bị thi

Tin liên quan