Sao


Dàn mỹ nhân 'vóc hạc' khoe dáng

Dàn mỹ nhân vóc hạc khoe dáng. Dương Mịch, Chương Tử Di và Cao Viên Viên đọ nhan sắc trên các tạp chí thời trang số mới.

Tin liên quan

Dương Mịch khoe vẻ đẹp gái một con nuột nà trên tạp chí Elle số mới. 

Dàn mỹ nhân 'vóc hạc' khoe dáng
Dàn mỹ nhân 'vóc hạc' khoe dáng
Dàn mỹ nhân 'vóc hạc' khoe dáng
Dàn mỹ nhân 'vóc hạc' khoe dáng

Chương Tử Di mảnh mai, nữ tính khi khoe sắc trong những trang phục tươi trẻ. 

Dàn mỹ nhân 'vóc hạc' khoe dáng
Dàn mỹ nhân 'vóc hạc' khoe dáng
Dàn mỹ nhân 'vóc hạc' khoe dáng
Dàn mỹ nhân 'vóc hạc' khoe dáng

Cao Viên Viên đẹp duyên dáng trước biển xanh. 

Dàn mỹ nhân 'vóc hạc' khoe dáng
Dàn mỹ nhân 'vóc hạc' khoe dáng
Dàn mỹ nhân 'vóc hạc' khoe dáng
Dàn mỹ nhân 'vóc hạc' khoe dáng
Dàn mỹ nhân 'vóc hạc' khoe dáng

Ảnh:Elle