Cười


Đánh thức khán giả

Đánh thức khán giả. Sau một buổi công chiếu bộ phim, một khán giả nói với đạo diễn: Đáng lý ra ở cuối bộ phim ông nên bố trí một vụ nổ thật lớn .

Tin liên quan

- Tại sao?

- Để đánh thức khán giả dậy đi về!

Ilysưu tầm

* Bạn đã bao giờ gặp những tình huống, câu chuyện hài hước trớ trêu không? Chia sẻ xin gửi về: