Xã hội


Đào tạo cán bộ quân sự cấp xã đạt trình độ ĐH, CĐ

Đào tạo cán bộ quân sự cấp xã đạt trình độ ĐH, CĐ. (GD&TĐ)-Trong giai đoạn 2011-2015, phấn đấu có 35-50% Chỉ huy trưởng, Chỉ huy phó Ban Chủ huy quân sự cấp xã đạt trình độ CĐ, ĐH và tỷ lệ này tăng lên 70-80% vào giai đoạn 2016-2020.

Tin liên quan