Giáo dục


Dấu ấn Việt trong ngành y khoa Mỹ

Dấu ấn Việt trong ngành y khoa Mỹ. James H. Nguyễn, 28 tuổi, bác sĩ chuyên khoa tim tại bệnh viện University Medical Center (UMC), sẽ được khắc tên vào Bảng Vàng Danh dự Đại Học Santa Ana năm 2011.

Tin liên quan