Bất động sản


Đấu giá 217ha đất tại TP.HCM

Đấu giá 217ha đất tại TP.HCM. Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM vừa cho biết, từ nay đến cuối năm, Sở sẽ đưa ra đấu giá 217ha đất trên địa bàn Quận 8, Quận 12 và huyện Bình Chánh.

Tin liên quan

Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM vừa cho biết, từ nay đến cuối năm, Sở sẽ đưa ra đấu giá 217ha đất trên địa bàn Quận 8, Quận 12, huyện Bình Chánh…
 
Theo Trung tâm phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, các khu đất trên đượcUBND TP giao cho các doanh nghiệp nhưng sử dụng lãng phí, không hiệu quả. Ngoài việc đấu giá đất sạch, Trung tâm cũng đề xuất UBND TP cho thí điểm đầu tư hạ tầng một số khu đất để đấu giá cao hơn.
 
P.V