Tài chính


Đầu tháng 10/2011, HoSE sẽ áp dụng chỉ số Index 30

Đầu tháng 10/2011, HoSE sẽ áp dụng chỉ số Index 30. Theo Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE), từ đầu tháng 10/2011, HoSE sẽ đưa vào sử dụng bộ chỉ số mới Index 30.

Tin liên quan