Tài chính


Đấu thầu hơn 4.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Đấu thầu hơn 4.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ. Ngày 10/6, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội thông báo đã đấu thầu thành công 2.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ bảo lãnh do Ngân Chính sách xã hội phát hành và 2.145 tỷ đồng do Ngân hàng Phát triển Việt Nam phát hành.

Tin liên quan

Đấu thầu hơn 4.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ
Kiểm tra tính hợp lệ của phiếu đấu thầu. (Ảnh: Phạm Hậu/TTXVN)
Ngày 10/6, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội thông báo đã đấu thầu thành công 2.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ bảo lãnh do Ngân Chính sách xã hội phát hành và 2.145 tỷ đồng do Ngân hàng Phát triển Việt Nam phát hành.

Trái phiếu do Ngân Chính sách xã hội phát hành có hai kỳ hạn là hai và ba năm.

Ðối với trái phiếu có kỳ hạn hai năm, có hai thành viên tham gia đấu thầu, trong đó mức lãi suất mà các thành viên tham gia đấu thầu đưa ra là từ 12,9-13,2%, trong khi lãi suất trần và lãi suất trúng thầu ở mức 13,2%/năm. Khối lượng trúng thầu là 1.500 tỷ đồng. Trái phiếu sẽ phát hành vào ngày 14/6 và ngày đáo hạn là 14/6/2013.

Ðối với trái phiếu kỳ hạn ba năm đã được bán thành công 500 tỷ đồng. Ðã có ba thành viên tham gia đấu thầu với tổng số tiền đăng ký hợp lệ lên tới 900 tỷ đồng; mức lãi suất mà các thành viên đưa ra từ 12,7-13,5%, trong khi lãi suất trần và lãi suất trúng thầu là 13,1%/năm. Trái phiếu sẽ phát hành vào ngày 14/6, ngày đáo hạn là 14/6/2014.

Ngân hàng Phát triển Việt Nam đã trúng thầu 1.820 tỷ đồng với kỳ hạn năm năm và 325 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 10 năm. Trái phiếu trúng thầu sẽ được phát hành vào ngày 14/6, ngày đáo hạn lần lượt là 14/6/2016 và 14/6/2021.

Đợt đấu thầu được tiến hành theo hình thức cạnh tranh lãi suất và không cạnh tranh lãi suất. Trái phiếu trúng thầu sẽ được thanh toán tiền gốc một lần khi đến hạn, tiền lãi được thanh toán định kỳ hàng năm./.

Thùy Dương (TTXVN/Vietnam+)