Tài chính


Đầu thầu thêm 2.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Đầu thầu thêm 2.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ. Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, ngày 2/6, HNX sẽ tổ chức đấu thầu 2.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ bổ sung do Kho bạc nhà nước phát hành.

Tin liên quan