Tài chính


Đấu thầu TPCP: Lãi suất không đổi, khối lượng sụt giảm mạnh

Đấu thầu TPCP: Lãi suất không đổi, khối lượng sụt giảm mạnh. Lượng đấu thầu thành công TPCP kỳ hạn 5 năm chỉ đạt 30% lượng gọi thầu.

Tin liên quan

Lượng đấu thầu thành công TPCP kỳ hạn 5 năm chỉ đạt 30% lượng gọi thầu.

Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo kết quả đầu giá TPCP của phiên đấu thầu 14/7/2011.

Theo kết quả được thông báo, TPCP kỳ hạn 3 năm đấu thầu thành công 1.200 tỷ chiếm 60% lượng TPCP gọi thầu.

Với kỳ hạn 5 năm, lượng đấu giá thành công chỉ đạt 30% lượng gọi thầu. Lượng đấu giá thành công là 600 tỷ đồng trong khi lượng gọi đấu thầu là 2.000 tỷ đồng.

Lãi suất ở các kỳ hạn được giữ nguyên so với tuần trước.

Lãi suất kỳ hạn 3 năm là 12,2%/năm, còn kỳ hạn 5 năm là 12,3%/năm.
 
Đấu thầu TPCP: Lãi suất không đổi, khối lượng sụt giảm mạnh
Kết quả đấu giá TPCP ngày 14/7/2011 - Số liệu HNX
Cao Sơn
Theo HNX