Xã hội


Đẩy mạnh phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài nhà nước

Đẩy mạnh phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài nhà nước. Ngày 13-7, báo cáo với Tổ công tác của Ban Chỉ đạo công tác xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể và phát triển đảng viên, đoàn viên trong doanh nghiệp (DN) ngoài nhà nước Thành ủy TPHCM (Ban Chỉ đạo Thành ủy) do đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Chỉ đạo Thành ủy dẫn đầu, Ban Chỉ đạo Huyện ủy huyện Bình Chánh cho biết: Từ năm 2004 đến nay trên địa bàn huyện đã thành lập được 8 chi bộ Đảng với hơn 40 đảng viên; xây dựng 289 công đoàn cơ sở, 10 chi đoàn và 42 chi hội thanh niên thu hút hàng ngàn đoàn viên, hội viên tham gia.

Tin liên quan

(SGGP). – Ngày 13-7, báo cáo với Tổ công tác của Ban Chỉ đạo công tác xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể và phát triển đảng viên, đoàn viên trong doanh nghiệp (DN) ngoài nhà nước Thành ủy TPHCM (Ban Chỉ đạo Thành ủy) do đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Chỉ đạo Thành ủy dẫn đầu, Ban Chỉ đạo Huyện ủy huyện Bình Chánh cho biết: Từ năm 2004 đến nay trên địa bàn huyện đã thành lập được 8 chi bộ Đảng với hơn 40 đảng viên; xây dựng 289 công đoàn cơ sở, 10 chi đoàn và 42 chi hội thanh niên thu hút hàng ngàn đoàn viên, hội viên tham gia.

Tại các DN có chi bộ Đảng và đoàn thể đã góp phần cùng với chủ DN tuyên truyền, vận động người lao động chấp hành tốt chủ trương, pháp luật của Đảng và Nhà nước, giải quyết tốt các mối quan hệ trong DN và hạn chế các tranh chấp lao động dẫn đến lãn công, ngừng việc tập thể…

Theo đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, so với yêu cầu của công tác xây dựng lực lượng chính trị trong DN ngoài nhà nước tại huyện Bình Chánh đặt ra, hiện còn nhiều mặt hạn chế. Trong đó, mới chỉ có 1 DN có 500 lao động trở lên thành lập được chi bộ Đảng; trong số gần 2.000 DN từ 10 - 200 lao động hiện còn “trắng” đảng viên và các tổ chức đoàn thể; đảng viên và đoàn viên, hội viên được kết nạp hàng năm còn quá ít…

Để phấn đấu trong 5 năm tới có 70% DN có 500 lao động trở lên thành lập được chi bộ Đảng và các tổ chức đoàn thể, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà đề nghị Ban Chỉ đạo Huyện ủy huyện Bình Chánh cần đề ra kế hoạch cụ thể cho từng năm, từng quý và thực hiện có trọng tâm, trọng điểm.

Trong đó, cần tập trung tuyên truyền, quán triệt phát triển lực lượng chính trị trong các DN ngoài nhà nước đến từng đảng viên, từng cấp ủy Đảng và các DN trên địa bàn; nhân rộng phương thức và cách làm hay trong công tác tiếp cận, vận động giới chủ và người lao động tham gia, tạo điều kiện để chi bộ Đảng và các tổ chức đoàn thể hoạt động; củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của các chi bộ Đảng và tổ chức đoàn thể; chăm lo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác Đảng và đoàn thể tại các DN ngoài nhà nước…

H.NAM