Giáo dục


Dạy nghề cho người khuyết tật

Dạy nghề cho người khuyết tật. Trung tâm dạy nghề người tàn tật tỉnh Bình Dương đang mở 7 lớp học nghề miễn phí cho người khuyết tật gồm: điện tử, điện cơ, in lụa, may, dệt, tin học, cắt uốn tóc nam, nữ.

Tin liên quan

Trung tâm dạy nghề người tàn tật tỉnh Bình Dương đang mở 7 lớp học nghề miễn phí cho người khuyết tật gồm: điện tử, điện cơ, in lụa, may, dệt, tin học, cắt uốn tóc nam, nữ.

Sau khi kết thúc khóa học, học viên sẽ được giới thiệu việc làm phù hợp ở các cơ sở sản xuất hoặc được trung tâm tìm kiếm nguồn hàng để gia công tại nhà.

Chi tiết liên hệ 87 Đoàn Thị Liên, Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương; ĐT: 06503897454.

Tuyết Trang