Công nghệ


Đề án Silicon tại VN tài trợ cho doanh nghiệp khởi nghiệp

Đề án Silicon tại VN tài trợ cho doanh nghiệp khởi nghiệp. Đây là nội dung tại họp triển khai kế hoạch năm 2014 của nhóm Đề án Nghiên cứu mô hình thung lũng silicon để thúc đẩy thương mại hóa công nghệ tại Việt Nam tổ chức mới đây tại Hà Nội.

Tin liên quan

Trong năm 2014, Đề án sẽ tập trung triển khai các Hội thảo tập huấn, nghiên cứu thị trường tại Việt Nam, tổ chức các cuộc thi khởi nghiệp, các khóa đào tạo khởi nghiệp cho các doanh nghiệp tiềm năng tại Việt Nam do các chuyên gia có kinh nghiệm đến từ Thung lũng Silicon Mỹ hướng dẫn thực hiện; tổ chức sự kiện Ngày khởi nghiệp cho các học viên tốt nghiệp. Trong đó, việc giúp đỡ, giới thiệu doanh nghiệp khởi nghiệp tiềm năng của Việt Nam tiếp cận các quỹ đầu tư mạo hiểm, mạng lưới tổ chức đào tạo hỗ trợ khởi nghiệp là mục tiêu hàng đầu trong năm 2014.

Đặc biệt, trong năm 2014, Đề án sẽ tài trợ cho các doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ, cụ thể sẽ ưu tiên Doanh nghiệp khởi nghiệp trong các lĩnh vực Internet, game online, các ứng dụng trên di động, thương mại điện tử, học trực tuyến, công nghệ ứng dụng trong các lĩnh vực truyền thông kỹ thuật số và kinh doanh.

Được biết, trong năm 2013, Nhóm đã tổ chức các Hội thảo kết nối nhu cầu thương mại hóa công nghệ của các doanh nghiệp Việt Nam với các nguồn đầu tư xã hội; Tổ chức khảo sát cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp tại Việt Nam, các quỹ đầu tư mạo hiểm…

Ngày 4/6/2013, nhóm Đề án “Nghiên cứu mô hình thung lũng silicon để thúc đẩy thương mại hóa công nghệ tại Việt Nam” được thành lập với sự tư vấn của chuyên gia nước ngoài trong việc quy hoạch các hoạt động cụ thể thực hiện trong 6 năm từ 2013 - 2018. Đề án được thực hiện nhằm mục tiêu thúc đẩy thương mại hóa công nghệ các lĩnh vực: Năng lượng, y sinh, cơ khí, vật liệu mới, công nghệ thông tin và viễn thông theo mô hình thung lũng Silicon; Xây dựng mối quan hệ giữa quỹ đầu tư mạo hiểm và doanh nghiệp khởi nghiệp.