Xã hội


Để luật VN không 'phức tạp nhất thế giới'

Để luật VN không phức tạp nhất thế giới . Kế hoạch nghiên cứu sửa đổi luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật đang được thực hiện, nhằm giảm bớt để hệ thống văn bản này đơn giản hơn, giảm chi phí và tăng tính tuân thủ pháp luật.

Tin liên quan

Kế hoạch nghiên cứu sửa đổi luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật đang được thực hiện, nhằm giảm bớt để hệ thống văn bản này đơn giản hơn, giảm chi phí và tăng tính tuân thủ pháp luật.

Theo thông tin đại diện Bộ Tư pháp công bố tại hội thảo tổ chức hôm qua ở Hà Nội, dự án luật mới quy định các chủ thể ban hành Văn bản quy phạm pháp luật sẽ giảm từ 19 xuống còn 13; loại bỏ 15 loại VBQPPL, để chỉ còn 13.

Các dạng văn bản như: Nghị quyết Quốc hội, Nghị quyết Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Lệnh của Chủ tịch nước; chỉ thị của Chủ tịch UBND các cấp, các văn bản liên tịch của các bộ… sẽ được kiến nghị bỏ đi để đơn giản hóa hệ thống VBQPPL. Cùng với đó, dự thảo luật sẽ tách bạch quy trình xây dựng chính sách và soạn thảo VBQPPL, quy định rõ ràng 6 bước xây dựng luật.

Đặc biệt, liên quan đến các doanh nghiệp (DN), luật mới sẽ quy định kiểm soát chặt chẽ việc ban hành thông tư của các bộ theo hướng bất kể quy định nào liên quan đến lợi ích DN, người dân sẽ phải lấy ý kiến bắt buộc từ DN vàngười dân, tránh tình trạng làm thông tư khép kín.

Nếu dự luật, nghị định, thông tư nào có ảnh hưởng đến DN, người dân trên diện rộng thì bắt buộc cơ quan soạn thảo phải thành lập hội đồng tư vấn thẩm định gồm nhiều cơ quan, có ý kiến các chuyên gia nghiên cứu, tổ chức lấy ý kiến rộng rãi…

Tuy nhiên, đại diện một số DN và hiệp hội DN đã tỏ ý nghi ngờ về tính hiệu lực của luật Ban hành VBQPPL mới. Có ý kiến cho rằng dự thảo luật mới khó giúp thay đổi tình trạng hiện nay vì cơ quan hành pháp vẫn là cơ quan nắm vai trò chủ đạo trong quy trình làm luật, từ đề xuất, soạn thảo, trình... và dấu ấn “vừa đá bóng vừa thổi còi” vẫn còn đó.

Hay tình trạng các bộ, ngành tuy đã có cố gắng thể hiện trong quá trình soạn thảo VBQPPL, có tiếp thu ý kiến DN và người dân nhưng cách làm rất hình thức vì chỉ tiếp thu ở dự thảo 1, đến dự thảo cuối cùng để trình ký, thông qua thì hầu như không có sự tiếp thu.

Nói như một số luật sư, bản chất của dự thảo luật Ban hành VBQPPL là quy định về quy trình xây dựng luật. Do đó, nếu quy trình ấy chưa minh bạch, chưa có cơ chế tốt để đối tượng bị tác động là người dân, DN được chủ động, tham gia góp ý xây dựng và chưa thay đổi được cách thức làm luật như hiện nay thì e rằng, về cơ bản, tuy sẽ có bộ luật mới về ban hành VPQPPL nhưng hệ thống VBQPPL VN vẫn sẽ “phức tạp nhất thế giới”.

Mạnh Quân