Đời sống


Để mẹ vợ sống chung mới phải đạo

Để mẹ vợ sống chung mới phải đạo. Tại sao cha mẹ chồng có thể ở với con dâu mà mẹ vợ lại không thể ở được với con rể?

Tin liên quan

Tại sao cha mẹ chồng có thể ở với con dâu mà mẹ vợ lại không thể ở được với con rể?

Người gửi: Đoàn Ngọc Minh
Ngày gửi: 29/7/2011 8:43:32 AM

Anh Nguyên mến

Anh là người tốt khi đưa ra ý kiến sẽ biếu cho mẹ vợ một ít tiền sinh hoạt hằng tháng. Tuy nhiên, anh cho rằng mẹ vợ ở với con rể là không đúng lệ thì cũng thật chưa hợp lý. Tại sao cha mẹ chồng có thể ở với con dâu mà ngược lại thì không? Cha mẹ nào cũng là đấng sinh thành ra mình hoặc vợ mình.

Nếu nhà hẹp, anh có thể để bà ngoại ở với cháu cũng không sao mà? Tôi thường thấy mẹ chồng gây khó dễ với con dâu chứ mẹ vợ hiếm khi gây khó dễ cho con rể. Không biết anh có từng đọc bài báo về người con rể chăm sóc mẹ vợ bị liệt nhiều năm chưa? Anh ấy không những giặt giũ mà còn tắm rửa cả cho mẹ vợ.

Tôi thiết nghĩ anh nên để mẹ sống chung với vợ chồng anh vì điều đó hoàn toàn phù hợp với đạo làm người.

Đoàn Ngọc Minh