Xã hội


Đề nghị Giám đốc Công an Hà Nội và TP.HCM là trung tướng

Đề nghị Giám đốc Công an Hà Nội và TP.HCM là trung tướng. Sáng 5.5, Ủy ban Quốc phòng, An ninh (QP-AN) của QH họp phiên toàn thể cho ý kiến đối với dự án luật Công an nhân dân (sửa đổi).

Tin liên quan

Sáng 5.5, Ủy ban Quốc phòng, An ninh của QH họp phiên toàn thể cho ý kiến đối với dự án luật Công an nhân dân (sửa đổi).

Theo dự thảo lần này, số lượng sĩ quan công an nhân dân có trần cấp bậc hàm cấp tướng giảm 8,5% so với các quy định hiện hành, nhưng vẫn giữ nguyên quan điểm đề xuất cấp bậc hàm cấp đại tướng đối với thứ trưởng là Phó bí thư Đảng ủy Công an Trung ương và cấp hàm trung tướng đối với Giám đốc Công an Hà Nội và TP.HCM… Đánh giá về dự thảo, Ủy ban QP-AN cho rằng hồ sơ dự án luật đã đủ điều kiện trình Quốc hội, tuy nhiên cơ quan soạn thảo cần sửa đổi, bổ sung quy định về việc xác định vị trí có nhu cầu quân hàm cấp tướng.

Chiều cùng ngày, Ủy ban QP-AN cho ý kiến đối với luật Sửa đổi bổ sung một số điều của luật Sĩ quan Quân đội nhân dân VN. Theo dự thảo mới, số lượng cấp tướng trong quân đội giảm 3,1% so với luật hiện hành. Dự thảo bổ sung quy định sĩ quan biệt phái được bổ nhiệm chức vụ từ cục trưởng, vụ trưởng trở lên thì được xem xét đề nghị thăng quân hàm cấp tướng; bổ sung thời hạn xét thăng quân hàm từ đại tá lên thiếu tướng, chuẩn đô đốc hải quân và thời hạn thăng quân hàm trong mỗi cấp tướng là 4 năm...  Theo ý kiến của Thường trực Ủy ban QP-AN, chỉ nên quy định cấp tướng đối với các chức vụ ở cơ quan có vị trí tham mưu chiến lược và chỉ đạo toàn quân; cần quy định giới hạn số lượng cấp phó ở các chức vụ có cấp bậc hàm cao nhất là cấp tướng…

TTXVN